Direkt Privatimport

Sedan 2007 är det fritt fram för svenskar att importera vin från valfritt EU-land utan inblandning från Systembolaget. Detta sedan ett beslut i EG-domstolen (Rosengrendomen kallas det beslut i EG-domstolen den 5 juni 2007). Vi betalar alla svenska skatter (inklusive moms) åt dig som kund. Vinerna finns på vårt lager i Frankrike och transporteras till Sverige och levereras hem till dig på en passande tid.